Be Secure - Feel Secure (BSFS) - Ενίσχυση της αστικής ασφάλειας στο Δήμο Πειραιά

Δελτίο Τύπου |Ίδρυση & λειτουργία της Μονάδας Ενημέρωσης Θυμάτων Εγκληματικότητας (Μ.Ε.Θ.Ε) του Δήμου Πειραιά

Η ειδική Μονάδα Ενημέρωσης Θυμάτων Εγκληματικότητας (Μ.Ε.Θ.Ε.) που συστάθηκε με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Μώραλη, στις 25 Μαΐου 2021, στον Δήμο Πειραιά έχει ξεκινήσει και επίσημα τη λειτουργία της.

Η Μ.Ε.Θ.Ε ιδρύθηκε υπό την επιστημονική διεύθυνση του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος BeSecure-FeelSecure (BSFS), το οποίο αποτελεί ερευνητικό πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και φορέας υποδοχής του είναι ο Δήμος Πειραιά.

Σκοπός της είναι να παρέχει ολιστική υποστήριξη σε θύματα κάθε τύπου εγκλήματος και στο περιβάλλον τους παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες για την περίοδο αμέσως μετά την τέλεση ενός εγκλήματος, ψυχολογική υποστήριξη, ενημέρωση και κατευθύνσεις προς άλλους αρμόδιους φορείς, καθώς και νομική συμβουλευτική.

Στελεχώνεται από μια έγκριτη διεπιστημονική ομάδα που αποτελείται από δύο (2) Κοινωνικούς Λειτουργούς, μια (1) Ψυχολόγο και μια (1) Δικηγόρο. Η δράση της Μ.Ε.Θ.Ε υποστηρίζεται επίσης από δύο εθελοντές.   

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν α) την ατομική αξιολόγηση από κοινωνικό λειτουργό, β) συνεδρίες µε ψυχολόγο ή και κοινωνικό λειτουργό, γ) παραπομπές σε αρμόδιους φορείς, δ) νομική συμβουλευτική, ενημέρωση και καθοδήγηση σχετικά µε τα δικαιώματα, τις διαδικασίες, τους νόμους,  καθώς και οποιεσδήποτε άλλες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά το πλαίσιο του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης (δεν θα παρέχονται νομικές υπηρεσίες).

Παράλληλα, δεδομένου ότι θα υπάρχει τροφοδότηση και ανατροφοδότηση μέσω αμφίδρομων παραπομπών, η δράση και η αποτελεσματική λειτουργία της Μονάδας Ενημέρωσης Θυμάτων Εγκληματικότητας στηρίζεται σε ένα σταθερό δίκτυο συνεργειών με τους θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς του Δήμου Πειραιά.

38566725 D0B4 4689 8471 23CD7A02647F

Ήδη το Σεπτέμβριο του 2021, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου μια ευρεία συνάντηση με σημαντικούς θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς του Δήμου Πειραιά ώστε να ενημερωθούν για τη λειτουργία και τις υπηρεσίες της Μ.Ε.Θ.Ε και να οριστεί το πλαίσιο συνεργασίας.

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωση του για τη Μ.Ε.Θ.Ε, ανέφερε:

«Το ζήτημα της αστικής ασφάλειας και η επιτυχής πρόληψη και αντιμετώπιση των κρουσμάτων παραβατικότητας αποτελεί πρόκληση, αλλά και προτεραιότητα για την πόλη μας. Με στόχο την εξασφάλιση μίας αστικής καθημερινότητας δίχως φαινόμενα βίας και παραβατικότητας και για να αυξήσουμε το αίσθημα ασφάλειας των δημοτών, ξεκινήσαμε και διεξάγουμε από το 2019 το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, “Be Secure Feel Secure”. Πρόκειται για ένα έργο που προσεγγίζει το ζήτημα της αστικής ασφάλειας ολιστικά, καθώς περιλαμβάνει χωρικές και κοινωνικές παρεμβάσεις, χρησιμοποιεί την τεχνολογία ως δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ πολιτών, αρχών και φορέων και βασίζεται στη συμμετοχή άμεσων και ευρύτερων stakeholders για την πραγματοποίηση των στόχων του.

Παράλληλα, εκτός από την πρόληψη του εγκλήματος και της παραβατικότητας, είναι εξίσου σημαντικό να διαχειριστούμε και τις περιπτώσεις των συμπολιτών μας που θυματοποιήθηκαν και χρήζουν αρωγής και υποστήριξης.

Για τον λόγο αυτό, ιδρύσαμε την Μονάδα Ενημέρωσης Θυμάτων Εγκληματικότητας, η οποία έχει ως σκοπό να παρέχει στους ωφελούμενους πολίτες χρήσιμες πληροφορίες για την περίοδο αμέσως μετά την τέλεση του εγκλήματος, νομική και ψυχολογική συμβουλευτική υποστήριξη, ενημέρωση και σωστή καθοδήγηση προς τους λοιπούς αρμόδιους φορείς.

Το γεγονός ότι η Μονάδα λειτουργεί στο πλαίσιο του Δήμου, αλλά και το ότι απευθύνεται σε θύματα κάθε τύπου εγκλήματος, την καθιστά μία καινοτόμο δράση για τα ελληνικά δεδομένα».

 Η Αντιδήμαρχος Επικοινωνίας-Προβολής και Μέσων Ενημέρωσης, με αρμοδιότητες της Δ/νσης Επικοινωνίας-Προβολής και Μέσων Ενημέρωσης, καθώς και του Τμήματος Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών & Εθνικών Πόρων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  κα  Ανδριάνα Ζαρακέλη, δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Το Ευρωπαϊκό έργο  Be Secure – Feel Secure προσεγγίζει το ζήτημα της αστικής ασφάλειας, με τρόπο καινοτόμο και σύγχρονο. Στόχος του, μέσω της πρόληψης, του συμβουλευτικού αλλά και ενημερωτικού του χαρακτήρα είναι η μείωση του αισθήματος φόβου, αλλά και η μείωση των ευκαιριών που ευνοούν τη δράση του παραβάτη, σε κάθε επίπεδο.

Με την ίδρυση της Μονάδας Ενημέρωσης Θυμάτων εγκληματικότητας (Μ.Ε.Θ.Ε), βάζουμε ακόμη ένα λιθαράκι στη μεγάλη προσπάθεια που κάνει ο Δήμος μας για την υποστήριξη θυμάτων κάθε τύπου εγκλήματος, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που μας παρουσιάζονται από την Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ο Δήμος Πειραιά αποδεικνύει, για ακόμη μια φορά, την ευαισθητοποίησή του σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, επενδύοντας στην ενημέρωση, την κατανόηση, την ενθάρρυνση προς αναζήτηση βοήθειας, αλλά και την ενεργή υποστήριξη των θυμάτων».

H   Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤοΣΠΠα) του Δήμου κα Κυριακή Μπουρδάκου, ανέφερε σε δήλωσή της:

«Ο Δήμος Πειραιά  πρωτοπορεί στην ενίσχυση της αστικής ασφάλειας και στην προώθηση μιας θετικής αντίληψης για την αστική ασφάλεια κυρίως μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Be secure Feel secure. Στο πλαίσιο του προγράμματος συστάθηκε  και η Μονάδα Ενημέρωσης Θυμάτων Εγκληματικότητας (ΜΕΘΕ), η οποία παρέχει υποστήριξη σε θύματα κάθε τύπου εγκλήματος και στο περιβάλλον τους. Η  συγκεκριμένη δομή του Δήμου έχει σκοπό να παρέχει  χρήσιμες πληροφορίες για την περίοδο αμέσως μετά την τέλεση ενός εγκλήματος, ψυχολογική υποστήριξη, ενημέρωση και κατευθύνσεις προς άλλους αρμόδιους φορείς, καθώς και νομική συμβουλευτική.

Καθίσταται ως εκ τούτου σαφές, ότι ο Δήμος Πειραιά θέτει ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων του το ζήτημα της αστικής ασφάλειας και της εμπέδωσης αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, στα πρότυπα των περισσοτέρων ευρωπαϊκών πόλεων. Στο πρόσφατο μάλιστα Διεθνές Συνέδριο για την αστική ασφάλεια στη Νίκαια της Γαλλίας, ο Δήμος Πειραιά, ως μοναδικός εκπρόσωπος από τη χώρα μας, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τη σχετική δράση του αποσπώντας ιδιαίτερα θερμά σχόλια. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες είναι καινοτόμες για τα ελληνικά δεδομένα και ειδικότερα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Είμαστε πραγματικά πολύ υπερήφανοι που ο Δήμος Πειραιά εφαρμόζει μια πρωτοπόρα ολιστική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και οφείλουμε όλοι να προσπαθήσουμε για την επιτυχία της».

Η Διευθύντρια του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και επιστημονική επιβλέπουσα του BSFS, Καθ. Χριστίνα Ζαραφωνίτου, δήλωσε σχετικά:

«Το πρόγραμμα BeSecure-FeelSecure υιοθετεί μια προσέγγιση ολιστικού χαρακτήρα στη βάση της συμμετοχικής αντεγκληματικής πολιτικής, η οποία προωθεί τη διεταιρικότητα μεταξύ θεσμικών και κοινωνικών εταίρων και των πολιτών, θέτοντας ως θεμελιώδη στόχο την πρόληψη του εγκλήματος σε τοπικό επίπεδο και τη μείωση του φόβου και της ανασφάλειας των πολιτών μέσα από μια σειρά κοινωνικών, περιβαλλοντικών και τεχνολογικών παρεμβάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα θύματα της εγκληματικότητας και για τον λόγο αυτό είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που έγινε δεκτή η πρότασή μου για τη δημιουργία της Μονάδας Ενημέρωσης Θυμάτων Εγκληματικότητας (Μ.Ε.Θ.Ε.) στον Δήμο Πειραιά. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη υπηρεσία «πρώτης γραμμής» που συστάθηκε βάσει του ειδικού σχεδιασμού του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και υπό την επιστημονική του ευθύνη, με σκοπό να παρέχει ψυχολογική υποστήριξη, νομική συμβουλευτική και δικτύωση με αρμόδιους φορείς σε θύματα κάθε τύπου εγκληματικότητας και στο άμεσο περιβάλλον τους, εφόσον έχει και αυτό υποστεί τις συνέπειες της θυματοποίησης.

Η λειτουργία της αποτελεί μια καινοτομία στη χώρα μας και συμβαδίζει απόλυτα με την Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας.

Η επιδιωκόμενη συνεργασία με φορείς της ποινικής δικαιοσύνης, καθώς και με κοινωφελείς υπηρεσίες εγγυάται την επιτυχία του εγχειρήματος, που οριοθετείται μέσα από την πρόληψη της επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης, τη μείωση της ευαλωτότητας των θυμάτων εγκληματικότητας, την ενδυνάμωση του αισθήματος ασφάλειας και την αύξηση της εμπιστοσύνης τόσο στον  θεσμό της δικαιοσύνης όσο και στις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες».

Οι δημότες μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Μονάδα Ενημέρωσης Θυμάτων Εγκληματικότητας (Μ.Ε.Θ.Ε.) στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:  

Μονάδα Ενημέρωσης Θυμάτων Εγκληματικότητας (Μ.Ε.Θ.Ε.) 

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 – 17:00

Διεύθυνση: Μακράς Στοάς 15, 2ος όροφος, Γραφεία Β1 & Β2

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 214 40 53 500

Email: methe@piraeus.gov.gr  

Σχετικός σύνδεσμος: https://www.bsfs-piraeus.eu/el/news-el/monada-enimerosis-thymaton-eglimatikotitas/

Facebook
Twitter
LinkedIn
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept