Be Secure - Feel Secure (BSFS) - Ενίσχυση της αστικής ασφάλειας στο Δήμο Πειραιά

Λύσεις

Τρία Επίπεδα Εφαρμογής: Διακυβέρνησης, Ψηφιακό & Κοινωνικό-Χωρικό

Σε επίπεδο διακυβέρνησης, μέσω της σύστασης του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας (ΤοΣΠΠα) του Δήμου Πειραιά, θα προωθηθεί η συλλογική λήψη αποφάσεων μεταξύ των κύριων αστικών φορέων. Το ΤοΣΠΠα θα αποτελείται από εκπροσώπους της δημοτικής αρχής, της αστυνομίας, εγκληματολόγους και εμπειρογνώμονες στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας.

Σε ψηφιακό επίπεδο, το ΤοΣΠΠα θα υποστηρίζεται από τα δεδομένα που θα προσφέρει η δημιουργία μιας ICT εφαρμογής Συνεργατικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Αστικών Κινδύνων (CURiM) και η οποία θα επιτρέπει συνέργειες μεταξύ των τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων με σκοπό τον εντοπισμό, το σχεδιασμό, την αξιολόγηση, την πρόβλεψη και την πρόληψη απειλών στον τομέα τόσο της φυσικής όσο και της ψηφιακής ασφάλειας.

Το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ του ΤοΣΠΠα και της πλατφόρμας CURiM θα είναι ο καθορισμός και η εφαρμογή συγκεκριμένων κοινωνικών & χωρικών δράσεων, ακολουθώντας την προσέγγιση του σύγχρονου προγράμματος CPTED «Πρόληψη του εγκλήματος μέσω του περιβαλλοντικού σχεδιασμού».

Οι δράσεις αυτές θα σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την αστική ασφάλεια σε βασικές ομάδες πολιτών, με τον εξωραϊσμό επιλεγμένης δημόσιας περιουσίας, η οποία έχει εγκαταλειφθεί ή/και βανδαλιστεί, καθώς και με την ενημέρωση σε περιπτώσεις θυματοποίησης.

Καινοτόμες Λύσεις

Αναβάθμιση παιδικών χαρών

. Τα σχέδια αφορούν στην ανάπλαση 8 παιδικών χαρών στο 5ο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πειραιά. Η πρωτοβουλία, στο πλαίσιο του BSFS, ανταποκρίνεται στην πραγματική ανάγκη για αυξημένη και αντιληπτή ασφάλεια. Οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται στις παιδικές χαρές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ασφαλέστερες εγκαταστάσεις, καλύτερο φωτισμό και τοποθέτηση φυσικών περιφράξεων.

Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤοΣΠΠα)

Το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤοΣΠΠα) συστάθηκε στο Δήμο Πειραιά στο πλαίσιο του έργου BSFS. Σκοπός του ΤοΣΠΠα είναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών φορέων για τη λήψη αποφάσεων από κοινού. Το Συμβούλιο δραστηριοποιείται σε τοπικό επίπεδο και αποσκοπεί στο συντονισμό και την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη και αποτροπή του εγκλήματος στην πόλη. Απαρτίζεται από εκπροσώπους του Δήμου, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τη Δημοτική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα Πειραιά και εξειδικευμένους επιστήμονες. Η δράση του ΤοΣΠΠα υποστηρίζεται από την ψηφιακή πλατφόρμα CURiM.

Μονάδα Ενημέρωσης Θυμάτων Εγκληματικότητας

. Η Μονάδα ιδρύθηκε το 2021 και στόχο έχει την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων εγκληματικότητας. Παρέχει ψυχοκοινωνική, νομική και συμβουλευτική υποστήριξη και διευκολύνει τα θύματα να έρθουν σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους κοινωνικούς φορείς. Η Μονάδα Ενημέρωσης Θυμάτων Εγκληματικότητας (ΜΕΘΕ) αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά το αίσθημα ασφάλειας και την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στους κοινωνικούς θεσμούς.

Συνεργατική Πλατφόρμα Διαχείρισης Αστεακών Κινδύνων (CURiM)

Η ψηφιακή πλατφόρμα CURiM συνιστά ένα πολύτιμο εργαλείο που επιτρέπει τη συλλογή και την αξιολόγηση απειλών τόσο σε φυσικό όσο και σε ψηφιακό επίπεδο. Οι τοπικοί φορείς για θέματα ασφάλειας στην πόλη θα μπορούν να αξιοποιήσουν τις παραγόμενες πληροφορίες, με σκοπό τη λήψη αποφάσεων για την πρόληψη του εγκλήματος και της παραβατικότητας.

Ασφάλιση & εξωραϊσμός εγκαταλελειμμένων/βανδαλισμένων κτιρίων

Οι εγκαταλελειμμένες ιδιοκτησίες συχνά μετατρέπονται σε χώρους όπου ευνοείται το έγκλημα και η διακίνηση/χρήση ναρκωτικών ουσιών. Επιπλέον, ενέχουν σοβαρούς υγειονομικούς κινδύνους και κινδύνους ατυχημάτων όπως, κατάρρευσης ή πυρκαγιάς. Το BSFS αναλαμβάνει να σφραγίσει και να βελτιώσει την εικόνα ακατοίκητων κτιρίων ενισχύοντας την ασφάλεια σε υποβαθμισμένες περιοχές της πόλης. Οι καλά διατηρημένες και καθαρές κοινότητες αποθαρρύνουν τη ρύπανση και άλλες αντικοινωνικές συμπεριφορές, ενώ συμβάλλουν στη συνολική ευημερία των κατοίκων της πόλης, στη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, στην αύξηση της αξίας των ιδιοκτησιών και στην προσέλκυση νέων επιχειρήσεων.

Προμήθεια νέων αστυνομικών οχημάτων

Με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής δύναμης του στόλου της Ελληνικής Αστυνομίας στο Δήμο Πειραιά, αποκτήθηκαν έξι νέα περιπολικά οχήματα. 4 αυτοκίνητα και 2 μοτοσυκλέτες εφοδιασμένα με τελευταίου τύπου τεχνολογικά συστήματα κυκλοφορούν στους δρόμους της πόλης του Πειραιά στις περιοχές με υψηλά ποσοστά εγκληματικότητας.

Σεμινάρια ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης μαθητών

Ο σχολικός εκφοβισμός και οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο είναι κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Στο πλαίσιο του προγράμματος BSFS, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων έχει ήδη πραγματοποιήσει αρκετές ενημερωτικές συνεδρίες σε μαθητές γυμνασίου στον Πειραιά. Η ιδέα είναι να προσφέρουμε στους νέους ένα ασφαλές περιβάλλον για κοινωνικοποίηση, ευημερία και ανάπτυξη, με σκοπό να γίνουν οι μελλοντικοί πολίτες καθοδηγούμενοι από τις αξίες της ενότητας και της συλλογικής ευθύνης.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια τοπικών επιχειρήσεων

Η πρωτοβουλία έχει υλοποιηθεί με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 επιχειρήσεων. Οι ενημερωτικές συνεδρίες συνεχίζουν να παρέχουν σημαντικές οδηγίες για θέματα προστασίας της αγοράς και ασφάλειας στις τοπικές επιχειρήσεις.

Αποτελέσματα

Το έργο BSFS σκοπό έχει να προσφέρει ένα πλαίσιο διακυβέρνησης και μια συνεργατική πλατφόρμα διαχείρισης αστεακών κινδύνων, προκειμένου να βελτιωθεί το τοπίο της αστικής ασφάλειας του Πειραιά. Παράλληλα, αναμένεται να επιδράσει θετικά και να βελτιώσει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Κατά την αξιολόγησή τους, τα αποτελέσματα του έργου θα περιλαμβάνουν ένα σύνολο βέλτιστων πρακτικών, ικανών να εφαρμοστούν πέρα από τα τοπικά όρια του Δήμου Πειραιά, έτσι ώστε να μπορούν να υιοθετηθούν από άλλες ελληνικές και ευρωπαϊκές πόλεις.

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept